Zabývám psychologickým poradenstvím, psychoterapií a rozvojem osobnosti. Využívám humanisticky orientovanou psychoterapií, především PCA (Rogersovská psychoterapie).

Absolvoval jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA a nyní pracuji pod supervizí v rámci individuální navazující části výcviku.


Kromě individuální psychoterapie působím jako koterapeut pro Centrum protidrogové prevence a terapie v terapeutické skupině pro klienty s potížemi s hazardní hrou. Terapeutická skupina je otevřená všem zájemcům, kteří se potýkají s hazardem v jeho mnoha podobách. Skupina je zaměřená na sdílení zkušeností a potřeb s lidmi v obdobné situaci, je příležitostí dozvědět se něco nového a získat podporu a pomoc v řešení svého postoje k hazardnímu hraní. Skupinové sezení se koná jednou týdně v Plzni v rozsahu 90 minut.
 

Co nabízím:

-          individuální psychoterapii

-          párovou psychoterapii

-      zprostředkování účasti ve skupině pro patologické hráče


Forma individuálních terapií:

-          terapeutická sezení probíhají zpravidla jednou týdně

-          délka  terapeutického sezení 50 minut

 

Dostupnost individuálních terapií:

-       Plzeň, Klatovská třída 1204/125 (nutná telefonická domluva předem)

 

Příklady témat terapií:

-          osobní rozvoj

-          mezilidské vztahy v soukromí i na pracovišti

-          stres

-          opakující se problémy

-          hledání smyslu, životního směřování

-          provázení v náročném životním období

 


Kontakt: jan.eret@gmail.com

Tel.:        +420 723 215 089

Sezení se konají na adrese: Plzeň, Klatovská třída 1204/125 (domluva předem)